Sigorta Teklifi Almak Çok Kolay!

+90 (242) 259 39 36

 
Bu adımda, sigortalanacak ürününüzü seçiniz.
İnternet sitemizdeki iletişim formu aracılığıyla paylaştığınız ad, soyadı, telefon, e-mail vb… kişisel verileriniz, şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması, ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi ve başvuruda bulunduğunuz konu hakkında sizinle iletişim kurulabilmesi amaçlarıyla işlenmektedir. Ayrıca işbu form ile paylaştığınız bilgiler üzerinde mutlak bir kontrolümüz bulunmamaktadır. Bilmemizi istemediğiniz kişisel verilerinizi ve özel nitelikli kişisel verilerinizi şirketimizle paylaşmamanızı tavsiye ederiz.
Hızlı Teklif Al!